Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Filozofická fakulta Univerzity Pasov

Philosophische Fakultät der Südböhmischen Universität in Budweis und Philosophische Fakultät der Universität Passau

 

Jazykově-literární dědictví Východního Bavorska a jižních Čech jako fokus univerzitní spolupráce.
Das sprachlich-literarische Erbe Ostbayerns und Südböhmens als Fokus universitärer Zusammenarbeit