Součástí řešení projektu jsou dílčí aktivity, které se střídavě realizují na jedné či druhé straně hranice.

Základní aktivitou, zajišťující těsnou spolupráci obou partnerů, jsou jednání partnerských týmů. Tato jednání jsou realizována v průběhu řešení celého projektu, vždy každý čtvrtý měsíc, a to ve fázi výzkumné, ověřovací a doplňovací i ve fázi aplikační.

Dalšími aktivitami, vykonávanými řešiteli projektu a studenty obou univerzit, jsou společné mezinárodní workshopy a závěrečná konference.

Na šesti workshopech jsou účastníky projektu a studenty prezentovány průběžné výsledky řešení projektu, čímž dochází ke zvyšování odborných, jazykových a interkulturních kompetencí studentů a posiluje se tak jejich šance na uplatnění na regionálním trhu práce.

Závěrečná konference, určená pro odborníky, studenty a širokou akademickou veřejnost obou univerzit, vyhodnotí všechny výsledky projektu a bude prezentovat nejdůležitější z nich, především dvojjazyčnou databázi, dvojjazyčnou mobilní aplikaci a dvoudílnou, českou a německou, publikaci. Konference se bude konat na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

 

Základními výstupy projektu jsou:

Dvojjazyčná databáze - bude obsahovat všechna data zjištěná výzkumem týkající se:

a) jazykové situace v dotačním území před rokem 1946/47 a po něm;

b) českých a německých vlastních jmen osobních a místních a jejich proměn ve zkoumaném období;

c) významných literárních autorů typických svou tvorbou pro společný východobavorský a jihočeský region.

Dvojjazyčná databáze bude zpřístupněna na internetu prostřednictvím Webu 3.0 v českém a německém jazyce.

 

Dvojjazyčná mobilní aplikace - bude vyvinuta na základě dvojjazyčné databáze za účelem rychlého, přehledného a strukturovaného poskytování výše uvedených dat.

 

Dvoudílná (česká a německá) publikace – bude obsahovat nejdůležitější data zjištěná výzkumem; její obsah bude začleněn do studijních programů a oborů obou univerzit. Půjde tedy o vypracování nových studijních a výukových materiálů ke společným jazykovým a literárním aspektům východobavorského a jihočeského regionu.

 

Dalšími, dílčími výstupy jsou odborné články a studie, které průběžně publikují řešitelé části lingvistické, literárněvědné a sociálněvědné v odborných periodikách na obou stranách hranice.