Prezentace výstupů společenskovědní části projektu na společném mezinárodním workshopu dne 21. 2. 2017

Prezentace zde:

 

Prezentace výstupů společenskovědní části projektu na společném mezinárodním workshopu dne 24. 4. 2018

Prezentace zde: