Festival regionální literatury "Šumava Litera" ve Vimperku

Ve dnech od 14. do 18. listopadu 2017 se ve Vimperku konal již třetí ročník festivalu šumavské literatury s názvem „Šumava Litera“, který si klade za úkol zajímavě a interaktivně představit literaturu jižních Čech s důrazem na Šumavu. Během festivalu mají návštěvníci možnost osobně poznat spisovatele a nakladatele, kteří se Šumavě a šumavské literatuře věnují.  V rámci festivalu je také udílena cena pojmenovaná po slavném vimperském nakladateli Johannu Steinbrenerovi, a to v kategoriích naučná literatura a beletrie, poezie.

Letošní ročník navštívilo kolem 40 spisovatelů a nakladatelů z Čech a sousedního Bavorska a Rakouska, kteří v hlavním sále Hotelu Zlatá Hvězda ve Vimperku prezentovali svou práci. Jedním z hostů byl například nakladatel Hans Schopf, který se věnuje vydávání knih o Šumavě: naučných, beletrie i sbírek pověstí a pohádek. Hlavní program festivalu tvořily také příspěvky hostů festivalu: o básnickém díle Ladislava Stehlíka hovořil Ivan Nikl, své pohádky a motivy smrti v dětské literatuře představil i šumavský spisovatel Ondřej Fibich. Na závěr dne promluvil i Gernot Peter z Böhmerwaldmuseum ve Vídni o putovní výstavě věnované šumavské básnířce Rose Tahedl. Paralelně k přednáškám probíhalo i promítání obrazových materiálů o Šumavě: jedním z hlavních bodů programu byl dokumentární film Lenky Ovčáčkové „Hluboké kontrasty“. Dvojjazyčný dokumentární film se věnuje životu v česko-německo-rakouském pohraničí a tvoří ho výpovědi českých, německých i rakouských obyvatel – jeho poetickou složku představují citáty šumavských autorů, jako byl A. Stifter, J. Urzidil, J. Váchal, J. Peter nebo K. Klostermann; zároveň ve filmu zaznívají básně Františka Klišíka, současného šumavského básníka.

Díky osobním setkáním s německými i českými hosty festivalu bylo také možné upozornit na společný projekt Jihočeské univerzity a Univerzity v Pasově Od tradice k budoucnosti, jehož literárněvědná část se mimo jiné zabývá právě šumavskou literaturou, a který podobně jako festival Šumava litera zdůrazňuje potřebu česko-německé přeshraniční spolupráce.  

Autor článku: Bc. Hana Ditrichová

 

Čekání na promítání filmu "Hluboké kontrasty"/ Warten auf den Dokumentarfilm "Tiefe Kontraste"

 

"Tržiště" knih/ "Literaturmarkt"