Část lingvistická má následující strukturu:

  1. Jazyková situace před rokem 1946/47 - komunikační jazyky v regionu (čeština, němčina), popis změn v jazykové situaci regionu po roce 1947.
  1. Vlastní jména osobní (příjmení) v dané oblasti, jejich lingvistické analýzy.
  1. Vlastní jména místní, jejich německá podoba, motivace před rokem 1946/47 a následné české ekvivalenty (důvody, formy a způsoby volby českých vlastních jmen místních).