Část literárněvědná má následující strukturu:

  1. Literatura příhraničního regionu jako společný prostor historie a současnosti v literárních obrazech, motivech a tématech.
  2. Řešení otázky „překladatelnosti“ literárních textů a otázky společné odborné
  3. Literární průvodce příhraničním regionem: významní autoři pocházející ze společného kulturního regionu, společné motivy bavorské a jihočeské literární tvorby.