Projekt od Tradice k budoucnosti, zejména ve své společenskovědní části, představuje exkurz do doby společné i rozdělené minulosti česko-bavorského areálu a prostřednictvím příběhů „obyčejných lidí“ poskytuje svědectví i o jeho současnosti. Skrze osudy a vyprávění obyvatel regionu můžeme historii prožít a o současnosti se dozvědět více. I dějiny česko-bavorského soužití jsou totiž tvořeny tzv. „malými příběhy“. Společenskovědní část projektu umožňuje náhled do aktivity jedinců a skupin ve vymezené oblasti, kterou představuje prostor mezi městy České Budějovice a Pasov. Vytváříme souvislý, překrývající se celek, aniž se vyhýbáme kontroverznějším tématům, jako byl např. poválečný odsun, Benešovy dekrety či období komunistické zlovůle. Součástí projektu je zachycení unikátních životních osudů lidí žijících v česko-bavorském příhraničí; pozoruhodných příběhů z minulosti i současnosti obyvatel regionu se zaměřením na bilingvní znalost češtiny a němčiny. Snahou je alespoň dílem přispět k rozšíření povědomí o fenoménu dvojjazyčnosti ve zkoumané oblasti, který byl dříve zcela běžným, dnes se jednotlivě objevuje znovu.

Nyní máte i Vy možnost seznámit se s vybranými jedinečnými životními osudy a příběhy lidí z česko-bavorského příhraničí...

 

Územně administrativní vymezení výzkumné oblasti

Dvojjazyčnost

Metody sociologického výzkumu

Metody vedení rozhovorů

 

Část sociálněvědná má následující strukturu:

  1. Charakteristické životopisy místních obyvatel
  1. Pozoruhodné příběhy z minulosti obyvatel příhraničního regionu
  1. Příklady dvojjazyčnosti u současných obyvatel