Mobilní aplikace

Mobilní aplikace jako komunikační prostředek reaguje především na změny uživatelských zvyklostí. Úkolem tohoto média je zprostředkovat výsledky výzkumu. Jeho koncepce však musí splňovat požadavky dvojího rázu: fungovat jako určitý druh studijního materiálu a současně zprostředkovávat adekvátním způsobem informace širší veřejnosti. Díky mobilní aplikaci si může uživatel udělat první zběžnou představu o výsledcích projektu, které jsou přístupné i přes webovou aplikaci. V případě zájmu jsou mu k dispozici další a podrobnější informace k tématu. Některá příliš komplexní data z webové aplikace jsou v nabídce pro mobilní zařízení zjednodušena a upravena pro běžného uživatele – neodborníka – do srozumitelnější podoby.

Mobilní aplikace funguje i jako plánovač tras k místům, která byla součástí našeho výzkumu. Uživatel se může do těchto lokalit vydat a na místě si pak přes aplikaci zobrazit dostupné informace a média. Mobilní aplikace bude dostupná pod názvem ATiZu-App jak v App Storu pro iPhony a iPady, tak v Play Storu pro zařízení s Androidem.

 

Mobilní aplikace v Apple Store

Mobilní aplikace v Play Store