Obsah

Obsahem a zároveň i cílem projektu je harmonizace nabídky vzdělávání zajišťované vysokoškolskými vzdělávacími institucemi v jihočesko-východobavorském regionu, konkrétně Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Univerzitou Pasov, a v důsledku toho zvyšování prostupnosti vzdělávacích systémů odbouráním jazykových a systémových bariér.

Předpokladem harmonizace nabídky ve vzdělávání je spolupráce obou univerzit, zvláště Filozofické fakulty JU v Českých Budějovicích a Filozofické fakulty Univerzity Pasov, která navazuje na dlouholetou tradici. Společné vypracování obsahů studijních programů napomůže ke zvýšení odborných, jazykových a interkulturních kompetencí studentů (cílové skupiny). Právě tato spolupráce bude v rámci projektu dále zintenzivněna.

Projekt se zabývá jak na české, tak i na bavorské straně oběma základními komponentami kultury každé společnosti, totiž jazykem a literaturou jakožto nositeli kolektivní paměti.

 

Projekt má tři základní části:

I.   Část lingvistická

II.  Část literárněvědná

III. Část sociálněvědná: Praktické doklady společné minulosti a kultury obou etnik a na ně navazující příklady ze současnosti