Východiskem řešení projektu je tematický bibliografický průzkum. Jeho cílem je vytvořit co nejúplnější přehled zdrojů k dané problematice a získat představu o tom, v kterých pracích/jazycích jsou publikovány dosavadní poznatky týkající se tématu.

Tímto způsobem vzniká teoretická platforma, kterou představuje předběžná bibliografie, jež je v průběhu řešení projektu průběžně doplňována. Je tvořena na základě studia zdrojů bibliografických i zdrojů nebibliografických a je členěna, stejně jako obsah projektu, na tři části:

I.   Část lingvistickou

II.  Část literárněvědnou

III. Část sociálněvědnou