Čechy a Bavorsko jsou propojeny staletými vazbami. Vztahy uvedených sousedů byly napříč dějinami různou měrou konfliktní, kontroverzní, ale také konsenzuální a kooperativní. Dějiny česko-bavorských interakcí je vhodné posuzovat nejen z hlediska území a správy, ale především z hlediska obyvatel, jejich, kultury, jazyka, sociálních vazeb, ale i konfliktů, jejímiž jsou nositeli. Pokud se soustředíme na 20. století, právě minulé století koexistenci Bavorska a Čech nejvíce negativně poznamenalo. Po roce 1918 se vnikem samostatného Československa vztahy mezi Čechami a Bavorskem (Německem) zhoršily. Eskalaci stále více stupňovaných politických a kulturních rozporů znamenal rok 1938 a následný vznik Protektorátu Čechy a Morava. Po skončení druhé světové války se Češi i Němci s jejími důsledky vyrovnávali po svém. Mnichovská dohoda, tzv. Benešovy dekrety, odsun sudetských Němců jsou události, které zapříčinily největší traumata v politickém i mentálním vnímání a přestavují do dnešních dnů největší rozdělující prvek.

Seznamte se s jedinečnými životními osudy a příběhy lidí, jež uvedené zasáhlo, poznamenalo, ovlivnilo...

Anna Toušková

Eliška Švecová