Naší snahou je prostřednictvím jedinečných životních vyprávění vybraných osob dílem přispět k rozšíření povědomí o fenoménu dvojjazyčnosti ve zkoumané oblasti, který byl dříve zcela běžným, dnes se jednotlivě objevuje znovu. Hypotézou je, že se bilingvní osoby v česko-bavorském příhraničí vyskytují ve všech věkových kategoriích (děti/mladiství – osoby v produktivním věku – senioři), ale důvody dvojjazyčnosti jsou jiné. Je předpoklad, že nejvíce tzv. přirozeně bilingvních osob je mezi mladými lidmi narozenými po roce 1989.

Zde se s životními příběhy bilingvních lidí můžete seznámit.

Naomi Keck

Isabel Keck

 

......................................................................................................................................................

 

Díky vyplnění dotazníku nám dále můžete pomoci zmapovat situaci v česko-bavorském pohraničí. 

Zajímá nás, kolik osob můžeme v současnosti považovat v námi vymezeném regionu (viz mapa) 

 

za bilingvní, tj. dvojjazyčné. Prosím, vyplňte dotazník v každém případě. I když se za osobu bilingvní nepovažujete, či jí nejste.

Dotazník je anonymní a zabere Vám jen pár minut. Velmi si Vaší pomoci vážíme!

Pokud bydlíte na území studovaného regionu, vyberte si příslušný dotazník:

 

Dotazník pro žáky základních škol

Dotazník pro studenty středních škol a gymnázií

Dotazník pro studenty univerzit a vysokých škol

Dotazník pro veřejnost (ne studenty)

Nechcete vyplňovat dotazník a jste bilingvní? Prosím, kontaktujte nás přímo: mpitrova@ff.jcu.cz.