Alfou a omegou česko-bavorských vztahů je téma migrace. Po druhé světové válce došlo k fatální změně skladby obyvatelstva v českých pohraničních regionech a na bavorské straně. V letech 1945–1948 bylo z československého území do Bavorska odsunuto více než jeden milión sudetských Němců, kteří se stali tzv. čtvrtým bavorským kmenem. Migrace následně postihla také české obyvatelstvo konfrontované s nastupujícím nedemokratickým režimem v Československu. Po komunistickém převzetí moci v únoru 1948 a následně po vpádu „spřátelených vojsk“ Varšavské smlouvy v srpnu 1968 do země, prchalo z našeho území přes společnou česko-bavorskou hranici přehrazenou tzv. železnou oponou další velké množství osob toužících po svobodě a jiném životním stylu. Fyzická bariéra mezi Západem a Východem svět rozdělila na dvě striktně oddělené ideologicky nesmiřitelné hemisféry. Bavorsko patřilo do západní části demokratického světa, Československo do nedemokratické východní. Uvedená bezprecedentní separace dříve přirozeně prostupného areálu dvou sousedících regionů znamenala násilné pokřivení a zpřetrhání po staletí budovaných vazeb. Na konci 20. století, díky revolučním událostem ve střední a východní Evropě a rozpadu tzv. Východního bloku, se znovu zcela otevřela česko-německá hranice a přirozené přeshraniční vztahy se znovu navazují, zlepšují a utužují.

Seznamte se s jedinečnými životními osudy a příběhy lidí, jež uvedené zasáhlo, poznamenalo, ovlivnilo...

Silvie Reckertová

Daniel Brunner